ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਰਾ ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ

By | March 8, 2022

ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੁ ਸ਼ ਕ ਰ ਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਰਾ ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹਲਕਾ ਹੈ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਬੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਲਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੁ ਸ਼ ਕ ਰ ਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਮਹਿਲਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਜਿਦ ਨਾਲ ਫੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਸ ਜਦ ਫੰਦੇ ਨਾਲ ਲ ੜ ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ

Leave a Reply

Your email address will not be published.