ਇਹਨਾ 5 ਬੈਂਕਾ ਵਿੱਚ ਹਣ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

By | February 24, 2022

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਲੋ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਈਸ਼ਰਮ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ੳੁਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆ ਦੇ ਵਿਚ 10 ਹਜਾਰ ਤਕ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ੳੁਨਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨਾ ਦੇ ਇਨਾ 5 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆ ਦੇ ਵਿਚ ਖਾਤੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਈਸ਼ਰਮ ਕਾਰਡ ਸੇਵਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਕ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਈ ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਦ ਬੜੇ ਲੋਕਾ ਦੇ ਵਲੋ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਓਣ ਵਾਲੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published.