ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ

By | March 4, 2022

ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘ ਟ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਇਕ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕੁ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੱਚੀ ਪੈਸਾ ਰੋ ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ ਰਾ ਨ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਇਆ ਪਰ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.