ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਧੀ

By | February 26, 2022

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰ ਘ ਰ ਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਾ ਨਾਂ  ਦਾ ਹ ਮ ਦ ਰ ਦ ਬਣਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉ  ਸ  ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉ ਦਾ ਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾ ਨੀ ਸੰ ਘ ਰ ਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਪ ਰ ਵਾ  ਹ  ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾ ਤਾ ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰ ਘ ਰ ਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰ ਘ ਰ ਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰ ਦ ਗੀ  ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੇ ਸਭ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਰਾ ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ ਖ ਸ਼ੀ ਅ ਤਾਂ

ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿ ਹਾਂ ਤ ਉਪਰ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਇ ਜ਼ ਹਾ ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।।ਦੱਸ  ਦ ਈ ਏ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱ ਧੂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਉ ਸ ਦੇ ਸਾ ਥੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਕ ਮ ਹਿ ਲਾ ਦੋਸਤ ਇਸ  ਹਾ ਦ ਸੇ ਵਿਚ ਠੀ ਕ ਨਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸ ਮੇਂ ਇਹ ਭਾ ਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੌਂ ਰ ਹੀ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰ ਨੀ ਦਿ ਓ ਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਤਾਜਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾ ਪ ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਚਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ ਖ ਸ਼ੀ ਅ ਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ ਹਿ ਰੇ ਦੁੱ ਖ ਦਾ ਇ ਜ਼ ਹਾ ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟ ਵੀ ਟ ਰ ਉਪਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦੇ ਹਾਂ ਤ ਉਪਰ ਦੁੱ ਖ ਦਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published.