ਦ ਰ ਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ

By | March 8, 2022

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਾਡੀ ਭੇਜਣ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨਵਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਹੋਏ ਤਿੰਨੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦ ਰ ਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *