ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ

By | February 9, 2022

ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ UFO, ਐ ਲੀਅਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀ ਅਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਤੇ ਆ ਕੇ ਖੂਬ ਤ ਬਾ ਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡ ਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈ ਜਦ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਚ ਏਲੀਅ ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਹਿ ਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦ ਰ ਦ ਨਾਕ ਘ ਟ ਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਲੱਖਨਉ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤੇ ਹ ਮ ਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਗਾ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਦ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂ ਠ ਵੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪਓ ਸਰ ਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਜੀਆਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਹ ਮ ਲਾ ਹੋਇਆ

ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕ ਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਹੱਕ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆ ਨਕ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.