Tag Archives: #beautiparler

ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਰਾ ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ

ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੁ ਸ਼ ਕ ਰ ਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੈ ਰਾ ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ… Read More »