Tag Archives: bhai mardana

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ, ਬਾਲਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਮ ਦੇ ਉਜਾੜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਰਦਾਨਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਅਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮਰਦਾਨਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੈਣ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੌਡਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਆਦਮਖੋਰ… Read More »