Tag Archives: deepsidhu'sdauter

ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਧੀ

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰ ਘ ਰ ਸ਼ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਾ ਨਾਂ  ਦਾ ਹ ਮ ਦ ਰ ਦ ਬਣਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱ ਲ ਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉ  ਸ  ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉ ਦਾ ਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾ ਨੀ ਸੰ… Read More »